Kraslice – obnova dopravní infrastruktury města – II. etapa / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na stavební práce pro účel projektu „Kraslice – obnova dopravní infrastruktury města II. etapa“ s předpokládanou hodnotou 8,2 mil. Kč bez DPH.

V rámci projektu budou zrealizovány do 30. 9. 2015 dvě stavební akce v různých částech města Kraslic. Jedná se o rekonstrukci povrchů vozovek a chodníků v ul. B. Němcové a o statické zabezpečení komunikace Na Stráni.