Komunální vozidla pro zimní údržbu chodníků – CHOTES / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na dodávku 2 ks nových komunálních automobilů – nosičů nástaveb s nástavbami pro zimní údržbu chodníků. Jedná se o sypače komunikací se skrápěcím systémem pro solanku a variabilní šípovou radlicí. Nástavby budou výměnné a plně kompatibilní s dodávanými nosiči nástaveb.

Předpokládaná hodnota byla 5,2 mil. Kč bez DPH.