Integrované rozvojové studie mikroregionů a měst a obcí / Integrované rozvojové studie

Pro naše klienty jsme vypracovali integrované rozvojové studie mikroregionů a měst a obcí, např. Pod Chlumem, Svatavka, Sokolov – východ, Lomnice, Loket, Hory, Královské Poříčí, Březová.