Integrované řešení přístupu k podnikatelským zařízením / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Integrované řešení přístupu k podnikatelským zařízením“, reg. č. CZ2003/08-06-41.001.

Cílem projektu je zlepšit přístup k podnikatelským objektům v obcích mikroregionu. Projekt je zaměřen na opravy přístupových komunikací k podnikatelským objektům v Horách, Lomnici a Sokolově a dále na vybudování nové přístupové komunikace pro průmyslovou zónu v Jenišově. Mikroregion Sokolov – východ si je vědom důležitosti dopravní infrastruktury pro podnikání, o tom svědčí vytýčení dvou hlavních priorit: Rozvoj průmyslu a řemesel, Obnova a rozvoj technické infrastruktury. Spojovacím prvkem vytvořeného mikroregionu je snaha o společný postup, partnerství a soudržnost při prosazování společných zájmů a řešení problematiky obcí v těsné blízkosti povrchových dolů. Pro dosažení optimálního efektu projektu spolupracují obce, na jejichž území bude projekt realizován, jako partneři projektu. Cílovou skupinou jsou podnikatelé umístění v podpořených objektech. Hlavními aktivitami jsou: výběr dodavatelů, realizace stavebních prací a zabezpečení stavebního dozoru.