Hory – zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na dodávku pro účel projektu „Hory – Zeleň u dětského hřiště a klidové zóny pro matky s dětmi“, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 1,2 mil. Kč bez DPH.

Předmětem zakázky je regenerace málo využívané veřejné plochy ve středu obce Hory u hlavní příjezdové komunikace. Regenerace spočívá v terénní modelaci s revitalizací travnaté plochy, výsadbě stromů a keřů vč. travnatých pásů s kameny při vybudování bludiště. Práce budou zahrnovat výsadbu stromů, výsadbu keřů, regenerace a výsadba travnatých ploch, terénní modelace na 2 místech (na ploše vytvářející podobu šneka a na ploše bludiště) a vytvoření bludiště – travnaté plochy s kameny.