Historické publikace jako nástroj pro rozvoj CR / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na realizaci projektu „Historické publikace jako nástroj pro rozvoj CR“, reg. č. CZ.04.4.82/1.2.00.1/0041.

Cílem projektu je zlepšení nabídky v oblasti cestovního ruchu, a to formou knižných publikací o historii 7 malých obcí v rámci mikroregionu Sokolov – východ. Publikace byly vydány v r. 2007 a rozděleny mezi infocentra, muzea, školy, různé turistické instituce a objekty v rámci mikroregionu. Projekt byl spolufinancován z programu INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.