Dodávka výukových technologií SPŠ Tachov, Světce / Veřejná zakázka

Pro klienta jsme zrealizovali veřejnou zakázku na dodávku pro účel projektu „Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů“ s předpokládanou hodnotou 11 mil. Kč bez DPH ve 4 částech.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových výukových technologií pro odbornou a praktickou výuku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1. Zakázka bude rozdělena na 4 části:

  1. CNC pracoviště kovoobráběčství a strojní vybavení pro dílnu dělení a tvarových úprav materiálu,
  2. Technologické zařízení pro svařování,
  3. CNC pracoviště pro zpracování dřeva,
  4. Vybavení odborné multimediální učebny s řídící ICT technikou CNC strojů.