Centrum tradičních řemesel Bernard, Královské Poříčí / Žádost o dotaci

Pro klienta jsme zpracovali žádost o dotaci na projekt „Centrum tradičních řemesel Bernard, Královské Poříčí“, reg. č. CZ2003/004-338.08.02.003. Rozpočet projektu dosáhl výše 35 mil. Kč.

Cílem projektu Centrum tradičních řemesel Bernard je zlepšení podmínek pro podnikání v obci, zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance prostřednictvím zrekonstruovaných objektů areálu. V rámci projektu budou zrekonstruovány zpevněné plochy – dvůr a 2 objekty, kde tímto vzniknou mimo jiné prostory pro 23 dílen řemesel a kde bude postupně vytvořeno 25 trvalých pracovních míst.