IROP – Vybavení pro sociální podnik

pastedGraphic.png

Název projektu: VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIK – ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ SLUŽBY

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0004873

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vytvoření nového sociálního podniku na Sokolovsku, rozšířením stávajícího podniku. Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Činností sociálního podniku bude poskytování kompletních služeb v oblasti údržby krajiny. Za tímto účelem bude pořízeno nezbytné technické vybavení.

Datum ukončení projektu: 30.06.2018

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření nového sociálního podniku na Sokolovsku a vznik 2 nových pracovních míst pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je nákup nezbytného technického vybavení pro činnost sociálního podniku – horského traktoru (nosiče).