Aktualizace nabídky dotací z OP Zaměstnanost (7/2017)

V operačním programu Zaměstnanost (OPZ) jsem aktualizovali nabídku dotací, převážně pro účely sociálního podnikání. Podrobné informace najdete v našem aktuálním letáku OPZ (PDF) či nás rovnou kontaktujte.

Aktuální leták – dotace z OP zaměstnanost (PDF)

Podpora sociálního podnikání

  • integrační sociální podnik
  • environmentální sociální podnik

Výzvy v CLLD MAS Sokolovsko

  • sociální služby
  • sociální podniky
  • zaměstnanost
  • prorodinná opatření