Aktualizace nabídky dotací z OP Zaměstnanost a IROP (1/2017)

Věnujte prosím aktuální nabídce dotací v operačním programu Zaměstnanost (OPZ) a v IROP. Podrobné informace najdete v našich letácích právě pro OPZ a IROP (PDF) či nás rovnou kontaktujte.

IROP (Integrovaný regionální operační program)

  • INFRASTRUKTURA – bezbariérové chodníky, cyklostezky, terminály, doprava, IZS
  • LIDÉ – vzdělávání v MŠ a ZŠ, zateplení bytových domů, sociální podniky, sociální byty
  • INSTITUCE – kulturní dědictví, dokumenty územního rozvoje

OP Zaměstnanost

  • PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ (výzva č. 52) – Kraslice, Chodov
  • VÝZVY V CLLD MAS SOKOLOVSKO – sociální služby, sociální podniky, zaměstnanost, prorodinná opatření