Aktualizace nabídky dotací z OP Zaměstnanost (11/2016)

Věnujte prosím aktuální nabídce dotací v operačním programu Zaměstnanost (OPZ) – výzvy na sociální služby na obecní úrovni (č. 63) a Sociální začleňování (č. 64) k datu 11/2016. Podrobné informace najdete v našem aktuálním letáku OPZ (PDF) či nás rovnou kontaktujte.

Sociální služby na obecní úrovni

 • zajištění a koordinace procesu plánování
 • zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a akčního plánu
 • vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, akčního plánu
 • informování a zapojování účastníků v procesu plánování
 • vzdělávání účastníků procesu plánování
 • nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji

Sociální začleňování

 • sociální práce na obcích, komunitní soc. práce a komunitní centra
 • podpora přístupu soc. vyloučených osob k bydlení a zaměstnání
 • podpora soc. vyloučených osob prostřednictvím veřejných služeb
 • podpora neformální péče
 • podpora služeb pro ohrožené rodiny
 • podpora aktivit pro migranty