Aktualizace nabídky dotací z OP Životní prostředí k září 2016

Věnujte prosím aktuální nabídce dotací v operačním programu Životní prostředí. Zajímá Vás některé z následujících témat? Potom se podívejte do našeho aktuálního letáku OPŽP (PDF) či nás rovnou kontaktujte.

Projekty vhodné pro dotace (září 2016)

  • Povodňová ochrana intravilánu a preventivní protipovodňová opatření
  • Inventarizace a odstranění ekologické zátěže
  • Biodiverzita, přirozené funkce krajiny a kvalita prostředí v sídlech
  • Energetická náročnost veřejných budov a oze
  • Materiálové a energetické využití odpadů, prevence vzniku odpadů