Aktualizace nabídky dotací z IROP k září 2016

V aktualizovaném letáku IROP (PDF) uvádíme aktuální přehled dotací z Integrovaného regionálního operačního programu k datu 13. září 2016:

Zateplení bytových domů

Zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní otvorů, výměna hlavního zdroje tepla, fotovoltaika, …

Žadatelé: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek

Bytový dům = stavba pro bydlení se 4 a více byty

Výše dotace: 30 – 42 %

Výzva je průběžná: tzn. Při vyčerpání alokace může být ukončena dříve!

Komunitní centra

Stavby, stavební úpravy, přízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

Žadatelé: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, …

Komunitní centrum = víceúčelové zařízení za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Výše dotace: 90 – 95 %

Sociální bydlení

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Žadatelé: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Výše dotace: 90 – 95 %