OP Zaměstnanost – šance pro obce, NNO, svazky obcí

V rámci aktuální výzvy v OP Zaměstnanost jsou podporovány mimo jiné následující oblasti.

Výzva pro územní samosprávné celky

  • tvorba strategických a rozvojových dokumentů
  • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě
  • zpracování studií proveditelnosti

Rovnost mužů a žen

  • vytvoření systému flexibilních forem práce, zaměstnání pracovníků ve flexibilních formách práce
  • slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců
  • vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů

Mikrojesle

Mikrojesle: zařízení pro děti od 6 měsíců do 4 let, kapacita max. 4 děti, provoz 5 dní v týdnu min. 8 h denně.

  • vybudování mikrojeslí
  • provoz mikrojeslí
  • vzdělávání pečující osoby

Podrobné informace v našem letáku (PDF).

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Leták (klepnutím otevřete PDF)

Leták (klepnutím otevřete PDF)