Dotace na zateplování, ekologické zátěže, povodňovou ochranu

V rámci aktuální výzvy v OP Životní prostředí jsou podporovány mimo jiné následující oblasti.

Povodňová ochrana intravilánu a preventivní protipovodňová opatření

Vsakovací zařízení, výstavba ochranných nádrží, sanace svahových nestabilit, studie odtokových poměrů, varovné a výstražné systémy v rámci hlásné služby

VÝŠE DOTACE 70 – 85%
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 31. 5. 2016

Inventarizace a odstranění ekologické zátěže

Průzkumné práce, analýzy rizik a sanace kontaminovaných lokalit

VÝŠE DOTACE 85%
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 30. 6. 2016

Biodiverzita, přirozené funkce krajiny a kvalita prostředí v sídlech

Péče o vzácné druhy, migrační bariéry, výsadba dřevin, vytváření a obnova vodních prvků, zakládání a obnova parků, zahrad, sadů a pod.

VÝŠE DOTACE 50 – 85%
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 30. 5. 2016

Energetická náročnost veřejných budov a OZE

Zateplení obvodového pláště, výměna otvorových výplní, fotovoltaika, rekuparece.

VÝŠE DOTACE 40%
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 31. 1. 2017

S těmito žádostmi máme rozsáhlé zkušenosti. Neváhejte nás kontaktovat.

Leták (po klepnutí se otevře PDF)

Leták (po klepnutí se otevře PDF)