MAS Sokolovsko prezentuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

MAS Sokolovsko je významným regionálním subjektem nejen z hlediska zajišťování financování místního rozvoje. V poslední době totiž MAS Sokolovsko zavádí do praxe inovativní metody komunitně vedeného místního rozvoje, jež jsou v Karlovarském kraji novinkou.

Základní programový dokument MAS Sokolovsko, který byl koncem října 2015 zveřejněn k připomínkování, pak spojuje obé: prezentuje strategii financování regionálního rozvoje, a to komunitně vedenými metodami.